Objectbeveiliging

Het beveiligen van gebouwen en terreinen is tegenwoordig niet alleen meer `s-avonds en `s-nachts. Ook overdag is professioneel toezicht op bezoekers, leveranciers en in- en uitgaande goederen noodzakelijk. Bedrijven krijgen namelijk vaak te maken met diefstal, fraude of inbraak. Met object beveiliging wordt de beveiliging van gebouwen en terreinen en de veiligheid van personeel gewaarborgd.

Kok beveiliging beschikt over goed opgeleide objectbeveiligers die zorg dragen voor het object, tevens kunnen ze anticiperen op onvoorziene omstandigheden of een onveilige situatie.

Onze objectbeveiligers kunnen voor korte of langere termijn flexibel worden ingezet Denk hierbij aan huismeesters, brandwachten of receptionisten. Snelle en correcte levering van ons gekwalificeerd personeel, afgestemd op uw beveiligingsaanvraag en budget.

 

Receptiediensten

Een warm welkom bij de receptie lijkt zo vanzelfsprekend. Bij Kok beveiliging werken onze beveiligers die van nature hulpvaardig, betrokken en hartelijk zijn.

klanten zijn, het beantwoorden van uw telefooncentrale en de sleutelbeheer .Ook uw toegangscontrole, terrein en monitorbewaking kan door ons worden uitgevoerd.

 

Mobiele surveillance

Een belangrijk onderdeel van beveiliging is de mobiele surveillance. Van surveillance gaat een sterk preventieve en controlerende werking uit. Mobiele surveillance wordt onder verdeeld in alarmopvolging , controle & begeleiding.

Alarmopvolging Onze surveillanten staan voortdurend in contact met onze ventrale post. Zodra er een alarmmelding binnen komt gaat de surveillant ter plaatse kijken en kan desgewenst verdere actie ondernemen. Onze surveillanten zijn gekwalificeerde beveiligers die goed zijn opgeleid om gevaren goed int e schatten en adequaat te handelen.

Controle & begeleiding, Om het risico van inbraak en brand te verkleinen voeren onze surveillanten controleronden uit. Hiermee vergroten we het veiligheid gevoel van uw personeel.. Dit kunnen openings- en sluitronden of brandronden zijn. Bij verdachte omstandigheden kunnen zij zodoende vroegtijdig ingrijpen. Daarnaast gaat van een regelmatige controle een preventieve werking uit. Bij begeleiding kunt u denken aan de sluitbegeleiding van uw benzinestation zodat uw medewerkers veilig hun werk kunnen doen en zonder zorgen naar huis kunnen rijden na hun werkzaamheden.

 

BRANDWACHTEN

Kok levert deze dienstverlening op het gebied van brandpreventie. Wij richten ons op de industrie met name in de olie, gas en petrochemie waarin volgens wettelijke verplichtingen brandwachten nodig zijn. Ook leveren we onze medewerkers als er onderhoud aan brandmeldinstallaties plaats vinden in openbare gebouwen zoals in musea, ziekenhuizen en scholen.

Wij kunnen onderstaande functies voor u vervullen :

  • buitenwachten
  • heetwerkwachten
  • brandwachten